Om oss

Vår bakgrunn
Etter henholdsvis 18 og 11 år med å arbeide med næringsmiddelregelverk og med gode kontakter hos tilsynsmyndighetene og i EU har vi god kompetanse og kan hjelpe deg og din bedrift innenfor regulatoriske krav til næringsmidler og kosmetikk.

Ingunn Egeberg, cand. pharm har i mange år arbeidet med kontroll av produktdokumentasjon og kvalitetskontroll/sikring av kosttilskudd. Ingunn var daglig leder av Norsk register for Naturmidler der hun arbeidet med kvalitetssikringssystem for kosttilskudd. I de senere år arbeidet Ingunn for Bransjerådet for Naturmidler (BRN) der hun bygget opp en kvalitetskontroll for kosttilskudd. Ingunn har detaljert kunnskap om det komplekse regelverket for næringsmidler.

Turid Backer, markedsøkonom, har i 18 år vært leder for BRN. Turid har bl.a. arbeidet med lobbyvirksomhet og var delaktig i å få få plass den såkalte Syse-listen som medførte at næringsmiddelbransjen for første gang kunne si noe om sine produkter.  Syselisten kan man fortsatt anvende på de aller fleste urter. Turid har gjennom aktivt styrearbeid i den europeiske organisasjonen EHPM fått unik kunnskap om hvordan kommisjonen og EFSA arbeider. Hun har tidligere bakgrunn fra bedrifter hvor hun har lansert og markedsført mange produkter.

Sammen har vi en dybdekunnskap om næringsmiddellovgivningen som vil kunne være til hjelp for deg og din
bedrift.

Kontakt oss via e-post: post@noads.no