Tjenester

Norwegian Advisory Services starter sin virksomhet i april/mai 2014.

Regelverket for næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk blir stadig mer omfangsrikt og komplisert. EU arbeider kontinuerlig med nye regelverk, – regelverk som vil virke inn på din virksomhet og dine produkter.
I tillegg ser Mattilsynet på muligheter for å introdusere nye nasjonale regelverk for områder som ikke er harmonisert i EU.  F.eks ”andre stoffer”. Andre stoffer er definert som aktive stoffer som ikke er vitaminer og mineraler.

For en bedrift er det komplekst å deklarere sine produkter på en forskriftsmessig måte, – vi har kompetansen til å hjelpe deg å gjøre det riktig.  Å måtte endre pakningsmateriale pga forskriftsbrudd eller mangler er tidkrevende og ikke minst kostbart.

Også innenfor markedsføring vil det være utfordringer knyttet opp mot regelverket. Vi kjenner historien og har kompetansen til å hjelpe deg på rett vei. Vi har helt fra den spede begynnelsen vært involvert både i Norge og i EU med helsepåstandsforordningen og besitter informasjon om hvordan andre EU land fortolker regelverket.

Norwegian Advisory Services kan bidra med blant annet:

* Etikettvurdering/endring/tilpasning av eksisterende etikett
* Oppsett av ny etikett fra produktdatablad
* Oppsett av produktdatablad
* Forberede tilsyn/være tilstede under tilsyn som rådgiver
* Holde kurs for ansatte
* Vurdering/analyser av produkter
* Vurdering av markedsmateriell

Regulatorisk rapport
Tiden er kostbar og den løpende informasjonsmengden stor, derfor vil vi tilby deg muligheten til fordypet informasjon om det regulatoriske arbeidet med en rapport noen ganger per år.

Krav til strategisk tenkning øker som følge av de stadige endringene i de regelverk som gjelder både nasjonalt og internasjonalt. De regulatoriske kravene er ikke forventet å avta. Er du forberedt på å møte og tilpasse deg disse kravene?

Regulatorisk rapport er en sammenstilling av nytt regelverk for næringsmidler, kosttilskudd, plantebaserte legemidler og kosmetikk. I rapporten vil du finne direktelinker til aktuell lov/forskrift  og annen nyttig informasjon. Rapporten gis ut 3 – 5 ganger per år og distribueres elektronisk.

Abonnér på regulatorisk rapport, send e-post til post@noads.no – merk meldingen Regulatorisk rapport.

Markedsdata
For å ta riktige beslutninger om hvilke produkter man skal lansere eller i hvilken salgskanal man ønsker å benytte, er tilgang til markedsdata essensiell. NAS besitter en omfattende rapport for kosttilskudd på det norske markedet. Rapporten viser utvikling gjennom mange år, kanaler, kanalglidnng og informasjon om hvem som kjøper.

Vil du forsikre deg om at du tar rett beslutning på riktig grunnlag abonnér da på GfK’s markedsrapport for kosttilskudd hos oss. Send en e-post til post@noads.no . Merk meldingen GfK rapporten.

Kurs og foredrag
Vi kan lage bedriftstilpassede kurs innenfor de deler av regelverket du ønsker.
Vi vil også i løpet av året tilby generelle merkekurs for de som ønsker det.